Jerzy Zięba – medycyna niekonwencjonalna 

XXI wiek to czas pełen sprzeczności, obserwuje się bowiem wyjątkowo dynamiczny wzrost zainteresowania nowymi technologiami i wszelkimi możliwościami poprawy jakości życia, z drugiej zaś strony, następuje gwałtowny powrót do natury. Ten, przejawia się w wieloraki sposób – począwszy od coraz częściej propagowanego wegetarianizmu, poprzez zwrócenie uwagi na wyjątkową potrzebę dbałości …